Datorstörningar stör tekniska aktiekurser

0 Shares

nasdaq

Aktiekurserna för många stora amerikanska teknikföretag näsdykade igår kväll efter en datafel. Problemet skickade också aktier i Apple, Google, Amazon och Microsoft till samma pris efter den tidiga stängningen av aktiemarknaden före dagen för självständigheten.

Med alla fyra företag som till synes hade ett aktiekurs på $ 123,47 verkade Microsofts marknadsvärde öka med nästan 80 procent, medan det för Google och Amazon båda sänktes med mer än 85 procent. Nasdaq betonar att de faktiska aktiekurserna inte påverkades och att ingen handel slutfördes med felaktig prissättning.

Även om priserna på aktier inte förändrades på Nasdaq-börsen, visade många webbplatser och appar inklusive Bloomberg, Reuters och Google Finance felaktiga uppgifter. Även om problemet orsakade en viss panik bland investerare var emissionen bara tillfällig.

Felet verkar ha härrört från testdata som skickats ut av växeln – något som det regelbundet skjuter ut, ironiskt nog, för att undvika att det uppstår fel. En Nasdaq-talesman säger att den undersöker felaktig användning av testdata av tredje part:

Nasdaq undersöker felaktig användning av testdata som distribueras av UTP [unlisted trading privileges] och konsumeras av tredje part. Som en del av sin normala process distribuerade UTP testdata och vissa tredje parter sprider informationen felaktigt. Nasdaq arbetar med tredjepartsleverantörer för att lösa ärendet.

Bildkredit: Pavel Ignatov / Shutterstock

0 Shares