Framtida versioner av Windows 10 reserverar 7 GB lagringsutrymme för att förhindra att stora uppdateringar misslyckas

0 Shares

Tidigare funktionsuppdateringar för Windows 10 tenderade att misslyckas om du inte hade tillräckligt med gratis lagringsutrymme för uppgiften. Det åligger användarna att frigöra nödvändigt utrymme manuellt innan uppdateringen kunde gå vidare, men det är på väg att förändras.

I nästa stora funktionsuppdatering, version 1903 (kodnamnet 19H1), som kommer ut på våren, kommer Windows 10 automatiskt att reservera tillräckligt med utrymme för att säkerställa att uppdateringen kan slutföras utan problem. Det här kan vara 7 GB, men det kan vara mer, “baserat på hur du använder din enhet”.

Det här “reserverade lagringsutrymmet” kommer dock inte att användas exklusivt för stora uppdateringar, utan kommer också att användas för det dagliga arbetet för ditt system.

Jesse Rajwan, programchef, Microsoft, förklarar:

Från och med nästa stora uppdatering gör vi några ändringar i hur Windows 10 hanterar diskutrymme. Genom reserverad lagring kommer en del diskutrymme att avsättas för att användas av uppdateringar, appar, tillfälliga filer och systemcachar. Vårt mål är att förbättra den dagliga funktionen på din dator genom att säkerställa att kritiska OS-funktioner alltid har tillgång till diskutrymme. Utan reserverad lagring, om en användare nästan fyller på sin lagring, blir flera Windows- och applikationsscenarier opålitliga. Windows- och applikationsscenarier kanske inte fungerar som förväntat om de behöver ledigt utrymme för att fungera. Med reserverad lagring, uppdateringar, appar, tillfälliga filer och cachar är mindre benägna att ta bort värdefullt ledigt utrymme och bör fortsätta fungera som förväntat. Reserverad lagring introduceras automatiskt på enheter som levereras med version 1903 förinstallerad eller de där 1903 var reninstallerad. Du behöver inte ställa in något – den här processen körs automatiskt i bakgrunden. Resten av detta blogginlägg delar ytterligare information om hur reserverad lagring kan hjälpa till att optimera din enhet.

Om hur det kommer att fungera, säger Rajwan:

När appar och systemprocesser skapar tillfälliga filer placeras dessa filer automatiskt i reserverat lagringsutrymme. Dessa tillfälliga filer förbrukar inte ledigt användarutrymme när de skapas och är mindre benägna att göra det eftersom tillfälliga filer ökar i antal, förutsatt att reserven inte är full. Eftersom diskutrymme har avsatts för detta ändamål kommer din enhet att fungera mer tillförlitligt. Storage sense tar automatiskt bort onödiga tillfälliga filer, men om ditt reservområde av någon anledning fylls kommer Windows att fortsätta fungera som förväntat medan det tillfälligt förbrukar lite diskutrymme utanför reserven om det tillfälligt är fullt.

Funktionsuppdateringar kommer att prioriteras över det reserverade lagringsutrymmet och allt som finns där – tillfälliga filer och liknande – kommer att raderas för att göra plats. Om du inte har tillräckligt med utrymme även efter det använder uppdateringen något annat ledigt utrymme.

Som noterats av ZDNet kan detta tillvägagångssätt vara problematiskt för ägare av billiga flash-enhet-datorer som sannolikt inte kommer att ha tillräckligt med ledigt utrymme för att överlämna till Windows.

Även om Microsoft räknar med att reserverat lagringsutrymme börjar på 7 GB, kan det vara mer. Eller mindre.

Det faktiska beloppet varierar över tiden beroende på hur du använder enheten. Till exempel kan tillfälliga filer som förbrukar generellt ledigt utrymme idag på din enhet konsumera utrymme från reserverat minne i framtiden. Dessutom har vi under de senaste versionerna minskat storleken på Windows för de flesta kunder. Vi kan justera storleken på reserverad lagring i framtiden baserat på diagnosdata eller feedback. Det reserverade lagringsutrymmet kan inte tas bort från operativsystemet, men du kan minska den reserverade platsen.

Microsoft säger att följande två faktorer påverkar hur reserverad lagring ändrar storlek på din enhet:

Valfria funktioner. Många valfria funktioner är tillgängliga för Windows. Dessa kan vara förinstallerade, anskaffas på begäran av systemet eller installeras manuellt av dig. När en valfri funktion installeras ökar Windows mängden reserverat lagringsutrymme för att säkerställa att det finns utrymme för att behålla den här funktionen på din enhet när uppdateringar installeras. Du kan se vilka funktioner som är installerade på din enhet genom att gå till inställningar > Appar > Appar och funktioner > Hantera valfria funktioner. Du kan minska mängden utrymme som krävs för reserverad lagring på din enhet genom att avinstallera valfria funktioner som du inte använder.

Installerade språk. Windows är lokaliserat på många språk. Även om de flesta av våra kunder bara använder ett språk i taget växlar vissa kunder mellan två eller flera språk. När ytterligare språk är installerade kommer Windows att öka mängden reserverat lagringsutrymme för att säkerställa att det finns utrymme för att behålla dessa språk när uppdateringar installeras. Du kan se vilka språk som är installerade på din enhet genom att gå till inställningar > Tid & språk > Språk. Du kan minska mängden utrymme som krävs för reserverad lagring på din enhet genom att avinstallera språk som du inte använder.

Reserverad lagring är redan tillgänglig för Windows Insiders som har installerat Build 18298 eller senare.

Bildkredit: Giulio_Fornasar / Shutterstock

0 Shares