Google sparkar appar som ber om SMS- eller samtalsloggtillstånd från Play Store

0 Shares

Android-uppringare

Google har påmint utvecklare om att deras appar kommer att tas bort från Play Store om de begär SMS eller samtalsloggtillstånd. Förändringen av policyn tillkännagavs förra året, och under de närmaste veckorna börjar app-borttagningsprocessen.

Medan de här behörigheterna har använts för att ge Android-användare ett urval av uppringare och meddelandeprogram, säger Google att det också har förekommit missbruk. Företaget inför långt strängare begränsningar i integritetsnamnet och skyddar användardata.

Se även:

Alla appar vars utvecklare inte har skickat in ett behörighetsdeklarationsformulär som förklarar varför de behöver åtkomst till SMS- och samtalsloggrättigheter tas bort från Google Play. Inga undantag kommer att göras när Google skärper sina kontrollprocedurer. Endast appar med giltiga skäl att använda dessa behörigheter får åtkomst till dem. Utvecklare kommer att ställas inför ett val mellan att rättfärdiga sin användning av behörigheterna, ta bort behörigheterna från sina appar eller att inte komma in i Play Store.

Skriva på Android Developers Blog, Google förklarar:

Vi tar åtkomst till känslig data och behörigheter mycket seriöst. Detta gäller särskilt med SMS- och samtalsloggtillstånd, som utformades för att tillåta användare att välja sin favorituppringare eller meddelandeprogram, men har också använts för att möjliggöra många andra upplevelser som kanske inte kräver samma åtkomstnivå. I ett försök att förbättra användarnas kontroll över deras data meddelade vi i oktober förra året att vi skulle begränsa utvecklarens åtkomst till SMS- och samtalsloggtillstånd.

Vår nya policy är utformad för att säkerställa att appar som ber om dessa behörigheter behöver fullständig och kontinuerlig åtkomst till känslig data för att appens primära användningsfall ska kunna uppnås, och att användarna förstår varför dessa data skulle krävas för att appen ska fungera.

Utvecklare vars appar använde dessa behörigheter före vårt tillkännagivande meddelades via e-post och fick 90 dagar på sig att antingen ta bort behörigheterna eller skicka in ett behörighetsdeklarationsformulär för att möjliggöra ytterligare granskning.

Bildkredit: Rimba Anggara Rusli / Shutterstock

0 Shares