Irland överklagar Apples skatteavgift på 14,5 miljarder dollar

0 Shares

tim-cook-irland-tax-protests

När Europeiska kommissionen sa att de trodde att Apple borde betala 13 miljarder euro (cirka 14,5 miljarder dollar) efter att ha haft “olagliga skatteförmåner”, var det inte bara Tim Cook som var olycklig. Kommissionen sa att den irländska regeringen “artificiellt sänkt” Apples skatteavgift, och ministrarna är inte nöjda med anklagelsen.

Efter att ha träffats för att diskutera saken är ministrarna nu redo att överklaga beslutet. Efter att Apple sa att man planerade att överklaga beslutet sa finansminister Michael Noonan att Irland planerade att göra detsamma.

Det irländska kabinettet hade delats om huruvida ett överklagande var mest meningsfullt. För att försöka hålla freden, förutom att överklaga beslutet att Apple ska betala mer skatt, kommer det också att göra en granskning av sin beskattningspolicy. Noonan förnekar att Apple fick särskild behandling – många företag utnyttjar redan Irlands skattearrangemang:

Vårt överklagande kommer att grundas på rådgivning och dokumentation från advokaten. Apple konstruerade sitt företag för att använda skatteregimen. Alla företag kunde ha gjort detsamma. Detta är ett intrång utanför kommissionens kompetens.

Både Apple och den irländska regeringen har uttryckt oro över hur den kommande processen kan påverka jobb och ekonomi i landet.

Fotokredit: Laura Hutton / Shutterstock

0 Shares