Google skulle vara väldigt glad om du använde sin chattapplikation, så glad att den driver bortom gränserna för dess faktiska app. Förra månaden blev verktyget tillgängligt för vanliga användare (som inte betalar för åtkomst till Google Workspace), och nu är dess integration med Gmail också tillgängligt för dem. Men det är inte aktiverat som standard, så om du vill använda det måste du gräva i inställningsmenyn.

Öppna först sidomenyn i Gmail, bläddra helt ner till botten och tryck på “Inställningar”. Tryck på ditt personliga Gmail-konto på nästa sida.

Bläddra ner till området “Allmänt” i listan. Det första alternativet ska vara “Chat (Early Access)”. Knacka på den. Tryck på “Testa” i popup-varningen.

Gmail startar om, vilket kan vara lite skakande. Öppna den igen om den inte dyker upp automatiskt och du hälsas med ett nytt fält längst ner på gränssnittet. “Mail” är din vanliga postlåda, “Chat” tar dig till det officiella Google Chat-programmet med alla dina textkonversationer och “Rum” är den pågående konversationsvyn. (Som Slack, men i princip värdelös.) Du kan växla mellan de tre vyerna när som helst.

Om du vill ta bort chatten och det nedre navigeringsfältet helt och kanske vill, följ bara stegen ovan igen.